Napisz e-mail do przyjaciela np David ...
Opisując swój pobyt w innym kraju np : Paryżu
W osobie męskiej .

Write an e-mail to a friend. Use the plane below.

- Zacznij od Hi... lub...Dear...

~Pierwszy akapit
- Napisz, gdzie jesteś.
- Opisz pogodę.

~Drugi akapit
- Napisz o trzech rzeczach, które robiłeś (użyj czasu past simple i określeń czasu, np. Yesterday we visited...)

~Trzeci akapit.
- Napisz o trzech rzeczach, których jeszcze nie robiłeś (użyj przeczenia w czasie present perfect)

~Czwarty akapit
- Napisz, kiedy wracasz do domu.

przykład w załączniku ....

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T14:51:10+01:00
Dear Mandy.
Thanks for your letter. How are you? Did you know where I was? I was in London. The weather was ok. It was sunny.
2 days ago we visited a famous places. We were happy. 3 days ago I was in a swimming-pool. I saw a Doda! 4 days ago i was at home. IT was boring.
I back home in Sunday. Best wishes. Bob