JAK KTOŚ UMIE TO ROZWIĄZUJCIE CHOCIAŻ PO 1 ZADANIU!! Bardzo proszę o pomoc!!

zad. 1
Sporządź wykres funkcji homograficznej f(x)=ax+b/x-1 (/-oznaczam kreskę ułamkową) wiedząc, że do wykresu tej funkcji należą punkty A=(0,2) i B=(2,4)

zad. 2
Plac wokół fontanny postanowiono wysypać drobnym kamieniem bazaltowym. Każdą ławkę ustawiona na placu wyłożonym kostką brukową o powierzchni 2m². Ile m³ takiego kamienia potrzeba, aby grubość warstwy kamienia miała 6cm? Wyniki podaj z dokładnością do 1m³.
na rysunku 2m kw. oznacza 2m²

zad. 3
Trzej myśliwi jednocześnie ujrzeli zwierzynę i strzelili do niej. Pierwszy myśliwy trafia średnio 8 razy na 10 strzałów, drugi na 100 25 razy pudłuje, a trzeci trafia z prawdopodobieństwem 0,9. Jakie jest prawdopodobieństwo, że zwierzę zostało:
a) jeden raz trafione,
b) dwa razy trafione,
c) trzy razy trafione,
d) co najmniej raz trafione?

zad. 4
W sadzie wycięto 4 drzewa zniszczone przez owady. W każdym następnym roku liczba wycinanych drzew wzrasta według ciagu geometrycznego. W sumie wycięto 124 drzewa, a w ostatnim roku 64 drzewa. Oblicz, przez ile lat owady wyrządzały szkody w sadzie.

1

Odpowiedzi

2009-12-06T00:34:54+01:00
Zad.2
Pc-pole całkowite
Pk-pole fontanny
Pł-pole ławek
Pka-pole kamienia

Pc=(18m)²=324m²
Pk=πr²=3.14*(5m)²=78,5m²
Pł=8*2m²=16m²

Pka=Pc-(Pk+Pł)=324m²-94,5m²=229,5m²

Vka=Pka*6cm=229,5m²*0,06m=13,77m³≈14m³

Przynajmniej jedno zrobiłem ;P Mam nadzieje że pomogłem ;]
1 5 1