1. Podczas normalnego wdechu płuca dorosłego człowieka wypełnia 0,5 dm³ powietrza. Sprawdź, ile spokojnych oddechów wykonujesz w ciągy minuty, następnie oblicz, ile metrów sześciennych powietrza przechodzi przez pluca czlowieka w ciągu doby, roku (365 dni) i podczas całego życia zakładając, że średnia długość życia człowieka wynosi 75 lat).
liczba normalnych oddechów w ciągu minuty ......................... .
Ilość powietrza przechodzącego przez płuca człowieka w ciągu;
a) doby - ....................... , b) roku - ....................... ,
c) całego życia - .......................................................... .

1

Odpowiedzi

2009-06-09T17:43:04+02:00
Liczba normalnych oddechów w ciągu minuty = 20
a)20 * 60 = 120 * 24 = 2880
b) 1 dzień 2880 więc 365 dni - 2880 * 365 = 1051200
c) 1 rok 1051200 więc 75 lat - 1051200 * 75 = 78840000

LEGENDA :
* - razy
1 5 1