Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu zadania z rachunkowośći. jest ono zrobione tylko popełniłam jakiś błąd i niestety nie umiem go znaleźć. musi zagrać zestawienie obrotów i sald, niestety nie gra o 1000 zł. proszę pomóżcie.
Zadanie 1


Salda wybranych kont na dzień 31.05.2009 r. są następujące:

• Środki trwałe – 10 000 zł
• Rachunek bankowy- 5 000 zł
• Kasa- 10 000 zł
• Należności od odbiorców- 1 000 zł
• Zobowiązania wobec pracowników- 6 000 zł
• Kapitał zapasowy- 10 000 zł
• Fundusz założycielski- 10 000 złW czerwcu miały miejsce następujące operacje gospodarcze:

1) Odbiorca wpłacił należność do kasy- 5 200 zł
2) Podjęto z rachunku bankowego środki pieniężne do kasy- 1 000 zł
3) Wypłacono pracownikom zaległe wynagrodzenia- 3 700 zł
4) Odprowadzono gotówkę z kasy na rachunek bankowy- 2 000 zł
5) Zakupiono za gotówkę materiały i przyjęto je do magazynu- 5 000 zł
6) Otrzymano kredyt bankowy długoterminowy- 30 000 zł
7) Spłata raty kredytu ( WB)- 300 zł
8) Spłacono z rachunku bankowego zobowiązania wobec US- 500 zł
9) Zakupiono II letnie obligacje Skarbu Państwa za gotówkę- 3 000 zł
10) Zakupiono drukarkę i przyjęto ją do użytkowania - 450 zł
11) Wypłacono pracownikowi zaliczkę na drobne zakupy- 1 000 zł
12) Pracownik zwrócił do kasy resztę zaliczki- 200 złŚrodki trwałe Rachunek bankowy Kasa
Sp. 10 000 Sp. 5 000 1 000 (2) Sp. 1 000 3 700 (3)
(10) 450 (11) 2 000 300 (7) (1) 5 200 2 000 (4)
10 450 (6) 30 000 500 (8) (2) 1 000 5 000 (5)
10 450 10 450 sk. 450 (10) (12) 200 3 000 (9)
10 450 10 450 37 000 2 250 1 000 (11)
34 750 sk. 7 400 14 700
37 000 37 000 sk. 7 300
14 700 14 700

Nal. od odbiorców Zob. wobec dost. Kapitał zapasowy
Sp. 10 000 5 200 (1) (3) 3 700 6 000 Sp. 10 000 Sp.
10 000 5 200 3 700 6 000 10 000
4 800 sk. sk. 2 300 sk. 10 000
10 000 10 000 6 000 6 000 10 000 10 000Fundusz założycielski Zob. p-pr Nal. od prac.
10 000 Sp. (8) 500 (11) 1 000 200 (12)
10 000 500 1 000 200
sk. 10 000 500 sk. 800 sk.
10 000 10 000 500 500 1 000 1 000Inwestycje długoterm. Materiały Kredyt bankowy
(9) 3 000 (5) 5 000 (7) 300 30 000 (6)
3 000 5 000 300 30 000
3 000 sk. 5 000 sk. 29 700
3 000 3 000 5 000 5 000 30 000 30 000

Wyszczególnienie Obroty Salda
Wn Ma Wn Ma
Środki trwałe 10 450 10 450

Rachunek bankowy 37 000 2 250 34 750

Kasa 7 400 14 700 7 300

Nal. od odbiorców 10 000 5 200 4 800

Zob. wobec prac. 3 700 6 000 2 300

Kapitał zapasowy 10 000 10 000

Fundusz zał. 10 000 10 000

Zob. p-pr 500 500

Nal. od pracowików 1 000 200 800

Jnwestycje długoterm. 3 000 3 000

Materiały 5 000 5 000

Kredyt bankowy 300 30 000 29 700

RAZEM 78 350 78 350 58 800 59 800Przepraszam inaczej sie nie da.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T18:25:02+01:00
Saldo poczatkowe kasy to 10 000 a nie 1000
2009-12-05T19:43:23+01:00
W obrotach i saldach kont księgowych na koncie Kasa po Dt (Wn) wpisałaś 1 000 a nie 10 000 :)