Rozwiąż logogryf. Wyjaśnij znaczenie otrzymanego hasła.
1. Może być względna lub bezwzględna.
2. Określa, ile razy odległość w terenie została pomniejszona na mapie.
3.Mapa prezentująca w sposb ogólny środowisko geograficzne np; państwa czy kontynentu.
4. Umowny znak graficzny na mapie lub planie.
5. Linia na mapie łącząca punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza.
6. Objaśnienie umownych znaków użytych na mapie lub na planie.
7. Polega na uproszczeniu treści mapy.
8. Kartografia na mapie.
9. Mapa wykonana w dużej skali np; 1:10 000.
10. Jedna z metod przestawia rzezby terenu na mapach, polegająca na wypełnieniu powierzchni między poziomicami kolorami dobranymi według określonej skali barw.
11. Pomaga przy poszukiwaniu obiektów w obcym mieście.

Proszę o pomoc ;). Jak najszybciej.
Z góry dziękuję ; **

2

Odpowiedzi

1. wysokość
2. skala
3. ogólnogeograficzna (chyba;P)
4. sygnatura
5. poziomica
6. legenda
7. generalizacja
8. siatka
9. topograficzna
10. hipsometryczna
11. plan

HASŁO: KARTOGRAFIA - nauka o mapach, metodach ich sporządzania i wykorzystania.
304 4 304
1. wysokość
2. skala
3. mapa ogólnogeograficzna
4. sygnatura
5. poziomica
6. legenda
7. generalizacja(mapa kartograficzna)
8. siatka
9. topograficzna
10. hipsometryczna
11. plan

Psdr. ;))
181 3 181