Zad. 1
Pewna linia autobusowa przewozi codziennie 360 pasażerów, pobierając opłatę w wysokości 2 zł od osoby. Oszacowano, że każda podwyżka ceny biletów o 20 groszy spowoduje spadek liczby pasażerów o 20 osób. Oblicz, jaka powinna być cena biletu, aby przychód tej firmy wynosił 784 zł.

zad. 2
Liczby x-1, 2x, x+3 są kolejnymi wyrazami ciągu arytmetycznego. Oblicz x.

Proszę rozwiążcie to.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T15:00:38+01:00
2x = (x-1 +x+3)/2
4x= x-1+x+3
4x=2x +2
2x=2
x=1