Odpowiedzi

2009-12-05T15:18:12+01:00
W styczniu 1789r król Francji Ludwik XVI(1754-1793) zdecydował się na zwołanie Stanów Generalnych, pierwszych od 175lat. Po nie powodzeniach wojennych, kryzysach politycznych i skandalach dworskich francuska monarchia absolutna stanowiła już cień potęgi z czasów Ludwika XVI. Ponieważ niereformowane przez lata państwo tonęło w długach, król potrzebował zgody stanów na nowe wydatki. Ale jego poddani oczekiwali gruntownych zmian_przede wszystkim zniesienia absolutyzmu. Zebrane w maju Stany Generalne przekształciły się w Zgromadzenie Narodowe i zażądały zmiany reformy ustroju. 14lipca 1789. zbuntowany lud Paryża opanował miejską cytadelę- Bastylię. Wkrótce potem rozruchy ogarnęły inne francuskie miasta i wsie. Rozpoczęła się Wielka Rewolucja Francuska.
11 3 11
2009-12-05T16:36:23+01:00
Wiosną 1789 roku Ludwik XVI zwołał do Paryża przedstawicieli stanów na obrady Stanów Generalnych, aby zaradzić panującemu kryzysowi. Król zlekceważył jednak żądania przedstawicieli trzeciego stanu( chłopi i mieszczanie) i nie zezwolił im na obrady z arystokracją i duchowieństwem. Przenieśli się oni do innej sali i nazwali Zgromadzeniem Narodowym. Głównym celem obrad było uchwalenie konstytucji, która miała ograniczyć absolutną władze króla. Król jednak zamierzał siłą przywrócić dawny porządek. Mieszkańcy Paryża na wieść o gromadzeniu wojska przez władcę wylegli na ulicę, a 14 lipca 1789 roku zdobyli i zburzyli Bastylię. Po tych wydarzeniach król uznał Zgromadzenie. Miesiąc później zniesiono przywileje arystokracji oraz poddaństwo chłopów. Uchwalona Deklarację Praw Człowieka i Obywatela. W tym samym momencie zakończył się okres rządów absolutnych we Francji, bowiem zgodnie z Deklaracją poddani mieli prawo przeciwstawiać się uciskowi ze strony monarchy. Dwa lata później 3 września 1791 roku uchwalono konstytucje.
7 3 7