Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T15:06:04+01:00
Panowanie Stefana Batorego
1. Podwójna wolna elekcja

W 1575 r. ma miejsce druga wolna elekcja:

– magnateria wybiera cesarza Maksymiliana II Habsburga;
– szlachta wybiera na króla Annę Jagiellonkę. Na jej męża wybrano księcia Siedmiogrodu Stefana Batorego.

Problem zostaje rozwiązany przez szybkie przybycie Batorego i koronację w Krakowie w 1576 r. oraz śmierć cesarza.

2. Reformy wewnętrzne

– kolegium jezuickie w Wilnie przekształca się w Uniwersytet;
– powstają sądy apelacyjne zwane trybunałami dla Korony i Litwy;
– zostaje zorganizowana piechota wybraniecka – z każdych 20 łanów królewszczyzny do wojska powoływany jest jeden chłop.

3. Wojna o Inflanty

a. przyczyna: w 1577 r. Iwan Groźny zajmuje Inflanty;

b. plan działań wojennych: ma zostać przeprowadzone uderzenie na wschód od Inflant, tym samym nastąpi odcięcie Moskwy od spornych terenów;

c. wojna

Wojska polskie:

– 1579 r. – zdobywają Połock,
– 1580 r. – zajmują Wielkie Łuki,
– 1581 r. – docierają do Pskowa i oblegają tę twierdzę.

W 1582 r. zawarty zostaje dziesięcioletni rozejm w Jamie Zapolskim. Iwan Groźny zwraca Rzeczpospolitej Inflanty i oddaje ziemię połocką.
1 5 1