W miejsce kropek trzeba wpisać jakiś cytat z Ewangelii Marka albo Listu do Rzymian (zależy które będzie podane), który do mnie przemawia (czyli jakiś mądry czy coś :P) i podać sigla.

Dzień I : .......................................... Mk ...
Dzień II : ......................................... Rz ...
Dzień III : ........................................ Mk...
Dzień IV : ........................................ Rz...
Dzień V : ......................................... Mk...
Dzień VI : ........................................ Rz...
Dzień VII : ....................................... Mk...


Te dni są podane dlatego, że mieliśmy czytać pismo przez 7 dni :d Z góry dzięki

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T16:40:06+01:00
Dzień I :I mówił im: " Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią gi i tego, co ma." Mk 4, 24-25
Dzień II : A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rz 5, 5
Dzień III : O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: " Eloi, Eloi, lema sabachthani", to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił" Mk 15, 34
Dzień IV :Nikomu nie bądźcie nic dłużni paza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliżniego, wypełnił Prawo. Rz 13, 8
Dzień V : Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono. lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Mk 10, 45
Dzień VI : Teraz jednak dla tych, którzy są w chrystusie nie ma już potępienia Rz 8,1
Dzień VII : Mówił: " Czas się wypełni i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Mk 1, 15
2009-12-05T18:40:56+01:00
Dzień I :I mówił im: " Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią gi i tego, co ma." Mk 4, 24-25

Dzień II : A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rz 5, 5

Dzień III : O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: " Eloi, Eloi, lema sabachthani", to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił" Mk 15, 34

Dzień IV :Nikomu nie bądźcie nic dłużni paza wzajemną miłością. Kto bowiem miłuje bliżniego, wypełnił Prawo. Rz 13, 8

Dzień V : Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono. lecz żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Mk 10, 45

Dzień VI : Teraz jednak dla tych, którzy są w chrystusie nie ma już potępienia Rz 8,1

Dzień VII : Mówił: " Czas się wypełni i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię". Mk 1, 15
2009-12-05T18:47:07+01:00
To będzie tak
Dzień I :I mówił im: " Uważajcie na to, czego słuchacie. Taką miarą, jaką wy mierzycie, odmierzą wam i jeszcze wam dołożą. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, pozbawią gi i tego, co ma." Mk 4, 24-25
Dzień II : A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany. Rz 5, 5
Dzień III : O godzinie dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: " Eloi, Eloi, lema sabachthani", to znaczy: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił" Mk 15, 34