1.W kwadrat o obwodzie 24cm wpisano okrąg i na tym samym kwadracie opisano okrąg. Oblicz pole pierścienia kołowego zawartego między tymi okręgami.
Pilne !


2. Dane są dwie figury : kwadrat i koło. Która z nich ma większe pole, jeżeli obwody każdej z figur wynoszą 12dm?

2

Odpowiedzi

2009-12-05T16:03:37+01:00
2.
kwadrat:
4a=12dm/4
a=3dm
P=3 dm×3 dm
P=9 dm²


koło
2πr=12/2
πr=6/3,14
r≈2

P=πr²
P=3,14×2dm×2dm
P=3,14×4dm²
p≈12,6dm²
odp:Większe pole ma koło.
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T16:17:47+01:00
Zad.1
Obw=4a
24cm=4a/:4
a=6cm
rw=0,5a
rw=0,5*4cm d=a√2
rw=2cm d=4√2cmπ

P=πrw²
P=π(2cm)²
P=4π cm²

ro=0,5d
ro 0,5*4√2
ro=2√2
P₁=πro²
P₁=π(2√2cm)²
P₁=8πcm²
P₁-P=8πcm²-4πcm²=4πcm²

Zad.2
obw=4a
12dm=4a/:4
a=3dm

P=a²
P=(3dm)²
P=9dm²

l=2πr
12dm=2πr/:2
πr=6dm/:π
r=6dm/π

P=πr²
P=π(6dm/π)²
P=π*36dm²/π²
P=36dm²/π

większe pole ma koło