I would rather live in the countryside because :
First, the city's various factories, which produce too much carbon-dioxide.
Secondly, in the village there are more trees and other plants that produce oxygen is not superfluous to life on earth.
Thirdly, the city runs more cars, which also produces a variety of gases.
The next argument is the peace and quiet.
For people who value peace and quiet village is an ideal place of residence.
The city is too big crowd, and most people carried from town to village.
How well we know a lot of writers, their work is comprised in the countryside because the city could not concentrate because it was too much noise.
In villages, people have their own houses, gardens and orchards. Thanks to better food because we practice it and know that there is no any chemical in the substance.
In the countryside, children can watch a variety of animals. Children who live in cities, most are familiar with dog, cat and birds. They do not know really looks like a horse, cow or sheep.
To sum up everything that goes on is truly better to live in the countryside than in cities. I am a supporter of the village. In the countryside is to his apartment in the block have to behave quietly.


przetłumaczcie mi to

1

Odpowiedzi

2009-12-05T15:23:18+01:00
Wolałbym mieszkać na wsi, ponieważ:
Po pierwsze, miasta mają fabryki, które produkują zbyt dużo dwutlenku węgla.
Po drugie, na wsi jest więcej drzew i innych roślin, które produkują tlen który jest niezbędny do życia na ziemi.
Po trzecie, w mieście jest więcej samochodów, które produkują różne gazy.
Kolejnym argumentem jest spokój i cisza.
Dla osób, które pokoju wartości i spokojnej wiosce jest idealnym miejscem zamieszkania.
Miasto jest zbyt duży tłum, a większość ludzi przeprowadza się z miasta do wioski.
Jak dobrze wiemy dużo pisarzy, ich praca składa się na wsi, bo miasto nie może skoncentrować się, z powodu zbyt dużego hałasu.
Na wsi ludzie mają własne domy, ogrody i sady. Dzięki lepszej żywności, i wiem, że nie ma żadnych chemicznych substancji.
Na wsi, dzieci mogą oglądać różne zwierzęta. Dzieci, które mieszkają w miastach, najbardziej znają z psy, koty i ptaki. Nie zanją, wyglądu koni, krów lub owiec.
Podsumowując wszystko, co dzieje się naprawdę lepiej mieszkać na wsi niż w miastach. Jestem zwolennikiem wsi. Na wsi jest do mieszkania w bloku mają zachowywać się cicho.