Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T15:26:45+01:00
IP - protokół komunikacyjny warstwy sieciowej modelu OSI.
URL - oznacza ujednolicony format adresowania zasobów, stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.
DNS - to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.
Wtyczka - są zewnętrznymi bibliotekami lub programami, które umożliwiają przeglądarce obsługę innych dokumentów niż standardowe pliki HTML.

Aby uzyskać dostęp do tak udostępnianej informacji, trzeba posłużyć się programem komputerowym, który nazywamy przeglądarką internetową. Przeglądarka łączy się z serwerem internetowym, skąd pobiera pewien zbiór informacji określany jako strona internetowa. Strona internetowa może zostać wyświetlona, przeczytana przez program czytający, zapisana w lokalnym systemie plików czy wydrukowana.

2009-12-05T15:30:32+01:00
IP-adres komputera stosowany w protokole IP

URL-oznacza ujednolicony format adresowania zasobów (informacji, danych, usług), stosowany w Internecie i w sieciach lokalnych.

DNS-to system serwerów oraz protokół komunikacyjny zapewniający zamianę adresów znanych użytkownikom Internetu na adresy zrozumiałe dla urządzeń tworzących sieć komputerową.


www-Oprogramowanie odpowiedzialne za udostępnianie witryn WWW nazywane jest w żargonie serwerem WWW. Sam termin serwer powoduje pewną dwuznaczność, gdyż jest używany w dwóch kontekstach.

Po pierwsze serwerem nazywamy konkretny komputer, który udostępnia zasoby. Mówimy: serwer plików, serwer pocztowy czy serwer WWW. Na komputerze tym są uruchomione odpowiednie programy wysyłające odpowiedzi na żądania klientów.


Google-Wbrew pozorom, biznesowe usługi Google nie są dedykowane wyłącznie małym firmom. Chętnie korzystają z nich m.in. instytucje naukowe i międzynarodowe koncerny o rozproszonej strukturze organizacyjnej. O wyborze aplikacji decyduje ich funkcjonalność i relatywnie niskie koszty użytkowania. Dave Armstrong, odpowiedzialny za promocję produktów Google Enterprise wśród firm i instytucji edukacyjnych w regionie EMEA uważa, że korzyści wynikające z zastosowania biznesowego oprogramowania oferowanego w postaci usług rosną w miarę rozwoju organizacji. "Im większa firma, tym większe możliwości wynikają z zastosowania aplikacji natywnie obsługujących pracę zespołową i zdalną"