Ułóż i zapisz równania zgodnie z podpisami.
Liczba 37 jest o 12 większa od a.
Liczba 48 jest 3 razy mniejsza od b.
Liczba 14 jest 5 razy większa od c.
Liczba 21 jest o 13 mniejsza od k.
Liczba n jest o 6 mniejsza od podwójnej liczby n.
Liczba m jest o 10 większa od 0,7m.
Liczba o 6 większa od x jest o 10 większa od połowy liczby x.
Liczba 3 razy mniejsza od x jest o 8 mniejsza od liczby x.
Liczba o 5 mniejsza od x jest 3 razy mniejsza od sumy liczb x i 3.

1

Odpowiedzi

2009-06-09T19:38:33+02:00
A+12=37
a=37-12=25

48=b/3
b=48*3=144

14=5c
c=14/5=2,8

21=k/13
k=21*3=63

n-6=2n
n-2n=6
-n=6
n=-6

m=0,7m+10
m-0,7m=10
0,3m=10
m=33⅓

x+6=½x+10
x-½x=10-6
½x=4
x=8

⅓x=x-8
-⅔x=-8
x=12

x-5=⅓(x+3)
x-⅓x=1+5
⅔x=6
x=9
4 4 4