Odpowiedzi

2009-12-05T20:25:01+01:00
W roku 1927 w Drugiej Rzeczpospolitej wygasła kadencja poprzedniego Sejmu.Nowe wybory do Sejmu zaplanowano w 1928 roku. Józef Piłsudski dokonując swojego Przewrotu Majowego(12-14 maja 1925rok) oprócz swoich autorytarnych rządów musiał także mieć stworzone swoje zaplecze polityczne(w Polskim sejmie). Gdyż liczył się z możliwością wystąpienia opozycji sejmowej( swoich przeciwników politycznych) niezadowolonych z tego w jaki sposób Józef Piłsudski przejął władzę w kraju. W tym celu w styczniu 1928 roku sanacja czyli obóz rządowy powołał BBWR(Bezpartyjny Blok Wspierania Reform). Na jego czele stanął Walery Sławek przyjaciel i zaufany człowiek Józefa Piłsudskiego.Omawiając BBWR to nie był on dosłowną partią polityczną lecz raczej luźnym związkiem wielu środowisk grup społecznych identyfikujących się i popierających politykę Marszałka Józefa Piłsudskiego po przewrocie majowym w 1925 roku.
Przeciwnicy sanacji(obozu rządowego Piłsudskiego) mieli przewagę w sejmie,lecz nadmierne podziały i skłócenie nie pozwoliły im na stworzenie silnej opozycji sejmowej.W 1929 stronnictwa lewicy parlamentarnej i centrum podjęły wysiłek w celu wzmocnienia działań które by pozwoliły stworzyć silną opozycję sejmową. Stworzono blok opozycyjny, nazwany Centrolewem w 1929 roku w skład centrolewu wchodzili działacze sześciu ugrupowań PSL,,Piast", Narodowa Partia Robotnicza,Chrześcijańska Demokracja, PSL,,Wyzwolenie'', Stronnictwo Chłopskie i PPS(Polska Partia Socjalistyczna).
1 5 1