A) Zapisz dwie kolejne liczby naturalne następujące bezpośrednio po liczbie naturalnej n.
b) zapisz sumę trzech kolejnych licz naturalnych, z ktorych najmniejszą jest liczba n. Czy suma ta jest podzielna przez 3?
ZADANIE
Jeśli na bankiecie jest pewna liczba osób i każdy z każdym wymienia uścisk dłoni, to aby obliczyć, ile będzie takich uścisków, należy pomnożyć liczbę osób przez liczbę o 1 mniejszą i otrzymany wynik podzielić przez 2.
a) zapisz w postaci wyrażenia algebraicznego, ile będzie uścisków dłoni, jeśli w bankiecie uczestniczy n osób.
b) Ile będzie uścisków dłoni, jeśli w bankiecie uczestniczy 20 osób?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T15:49:35+01:00
A]n,,,n+1,,,n+2,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b]n+n+1+n+2=3n+3=3(n+1),,,,jest podzielna przez 3 oczywiscie zadanie:n(n-1):2,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, b]20(20-1):2=20×19:2=190uścisków