Opisz rejon: Wyżyna Brazylijska. Opisz: położenie, ukształtowanie powierzchni, wody, klimat, surowce mineralne, rolnictwo, ludność. Z tym, że to ma być tak, np. 1. Położenie..............................(dużo o tym xD )
2. Ukształtowanie powierzchni......................
Itd. ;) Prosiłabym tego jak najwięcej i jak najszybciej ;) I większość, żeby nie była z neta bo to ma nie być z neta =D Tak swoimi słowami i wgl.. ;)
Z góry dziękuję=**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T18:02:14+01:00
1. położenie- jest to wyżyna we wschodniej części Ameryki Południowej, między Oceanem Atlantyckim, Niziną Amazonki i Niziną La Platy. Powierzchnia 6 mln km², prawie w całości znajduje się na terytorium Brazylii.
2. ukształtowanie powierzchni- zbudowana ze skał krystalicznych tarczy prekambryjskiej, w późniejszych okresach pokrytych częściowo lawą i skałami osadowymi. W rzeźbie terenu przeważają formy stołowe i kopulaste o wysokości 500-1000 m. Najwyższe wzniesienia na krawędziach Wyżyny Brazylijskiej sięgają jednak 2800 m n.p.m. (Bandeira, 2890 m).
3. wody - wyżynę Brazylijską odwadniają liczne rzeki, głównie Parana i jej dopływy, Săo Francisco oraz dopływy Amazonki - Madeira, Tapajós, Xingu i Tocantins.
4. klimat- klimat zwrotnikowy, o dwóch porach roku: suchej i wilgotnej, sprzyja wietrzeniu chemicznemu skał. Najtwardsze skały przybierają w takich warunkach charakterystyczne kształty, spotykane głównie na wybrzeżu (skalne wzgórza w kształcie "głów cukru" w Rio de Janeiro). Na północnym-wschodzie wykształciła się formacja krzaczastego lasu o roślinach sucholubnych (caatinga). Południowa część zajęta jest przez sawanny. Wzdłuż dolin rzecznych występują lasy galeriowe.
5. surowce mineralne- od XVII w. teren Wyżyny Brazylijskiej był obszarem eksploatacji złota. Wydobywa się tu także diamenty, metale kolorowe, mangan oraz rudy żelaza.
6. rolnictwo- prowadzi się również ekstensywną hodowlę bydła, uprawia rośliny tropikalne.
77 4 77