1. Podczas normalnego wdechu płuca dorosłego człowieka wypełnia 0,5 dm³ powietrza. Sprawdź, ile spokojnych oddechów wykonujesz w ciągy minuty, następnie oblicz, ile metrów sześciennych powietrza przechodzi przez pluca czlowieka w ciągu doby, roku (365 dni) i podczas całego życia zakładając, że średnia długość życia człowieka wynosi 75 lat).
liczba normalnych oddechów w ciągu minuty ......................... .
Ilość powietrza przechodzącego przez płuca człowieka w ciągu;
a) doby - ....................... , b) roku - ....................... ,
c) całego życia - .......................................................... .

1

Odpowiedzi

2009-06-08T17:55:31+02:00
Liczba normalnych oddechów w ciągu minuty 10
Ilość powietrza przechodzącego przez płuca człowieka w ciągu;
a) doby -24*60*10*0,5/10=720 dm³=0,72m³
b) roku - 365*24*60*10*0,5/10=262800 dm²=262,8 m³
c) całego życia - 75*262800=19710000dm³=.19710m³

bo 1m³to 1000dm³
1 5 1