Odpowiedzi

2009-06-08T18:58:20+02:00
Jeżeli przekrój osiowy jest trójkątem równobocznym więc:
r=½l
Pb=πrl
50π dm²=πrl /÷π
50 dm²=r×l
50 dm²=½l×l
50=½l²/ ×2
l²=100
l=√100
l=10 dm
r=½ ×10= 5dm
Pp=πr²
Pp=π×(5dm)=25πdm²

H=(a√3)/2
H=(10√3)/2
H=5√3dm
V=¹/₃Pp×H
V=¹/₃×25πdm²×5√3dm
V=(125√3πdm³)/÷3