Odpowiedzi

2009-12-05T16:24:30+01:00
A) wyciagnij x przed nawias
x(x-2)=0
stad x=0 i x=2
b)x(3x-8)=0
stad x=0 i 3x-8 = 0 wtedy 3x=8 stad x = 8/3 czyli x=2 cale i 2/3,
odp. x=0 i x = 2 cale i2/3
c)pomnozmy calos przez 2 stad mamy
8x^-x=0
x(8x-1)=0
x=0 i 8x-1=0 stad 8x=1 czyli x=1/8
odp x=0 i x=1/8
d) przenosimy na jedna strone wszystko czyli
x^+7x=0
x(x+7)=0
x=0 i x=-7
e) x( -5 - 4x)=0
x=0 i -5-4x=0 stad -4x=5 czyli x=-5/4
odp. x=0 i x = - 1 caly i 1/4
f)pomnozmy przez 3
stad mamy x^=15x
x^-15x=0
x(x-15)=0
x=0 i x=15
g)x( -2/7x+2)=0
x=0 i -2/7x+2=0 stad -2/7x=-2 mnozymy przez -7/2 stad x = -2 * -7/2 czyli x = 7
odp x=0 i x=7
h)x^+1=4x+1
x^+1-4x-1=0
x^-4x=0
x(x-4)=0
x=0 i x=4

pozdrawiam:)
2009-12-05T16:26:12+01:00
A. x(x-2)=0
x=0 x=2
b. 3x(x+8/3)=0
x=0 x=-2i2/3
c. 4x(x-1/8)=0
x=0 x=1/8
d. x(x+7)=0
x= 0 x=-7
e. -4x(x+5/4)=0
x=0 x=-1i1/4
f. 1/3x(x-15)=0
x=0 x=15
g. -2/7x(x-7)=0
x=0 x=7
h. x(x-4)=0
x=0 x=4
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T19:00:20+01:00
A)x²-2x=0
x(x-2)=0
x=0 lub x=2

b)3x²+8x=0
x(3x+8)=0
3x+8=0 lub x=0
3x=-8
x=-2⅔

c)4x²-x/2=0
x(4x-½)=0
4x-½=0 lub x=0
4x=½
x=¹/₈

d)x²=-7x
x²+7x=0
x(x+7)=0
x=0 lub x=-7

e)-5x-4x²=0
x(-5-4x)=0
-4x=5 lub x=0
x=-⁵/₄=-1¼

f)1/3x²=5x
⅓x²-5x=0
x(⅓x-5)=0
⅓x=5 lub x=0
x=15

g)-2/7x²+2x=0
x(-²/₇x+2)=0
-²/₇x=-2 lub x=0
x=7

h)x²+2/2 =4x+1
h)x²+2/2-4x-1=0
x²-4x=0
x(x-4)=0
x=4 lub x=0