WIEK LUDNOŚCI: 1980 2006

przedprodukcyjny 29% 20%
produkcyjny 59% 64%
poprodukcyjny 12% 16%

na podstawie zamieszczonych informacji wykonaj polecenia :

1. Scharakteryzuj zmiany struktury wiekowej polskiego społ. w latach 1980-2006
2. Oceń jak przypuszczalnie zmieni się struktura wiekowa polskiego społeczeństwa za 20 lat.
3. Oceń społeczne i ekonomiczne następstwa tych zmian..


bardzo potrzebne daje mój max. prosze o jak najszybsza odpowiedz.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T17:26:08+01:00
1. ilość ludzi w wieku przedprodukcyjnym w 1980 roku wynosiła 29% a w 2006 roku 20%. ilość ludzi w wieku produkcyjnym w 1980 wynosiła 59% a w 2006 64%. ilość ludzi w wieku poprodukcyjnym w 1980 roku wynosiło 12% a w 2006 roku 16%.
widzimy tu że ilość ludzi w wieku przedprodukcyjnym maleje a w wieku produkcyjnym i poprodukcyjnym maleje.
2. w naszym kraju z roku na rok maleje liczba urodzeń a jednocześnie wydłuża się czas trwania życia. z tego powodu zachodzi proces starzenia się polskiego społeczeństwa. wzrasta liczba osób w podeszłym wieku a maleje odsetek ludzi młodych.
3.następstwa ekonomiczne: coraz mniej osób pracuje bowiem zawodowo a coraz więcej korzysta ze świadczeń emerytalnych
społeczne:liczba ludności będzie się zmniejszać.


11 4 11