Jaką drogę przebędzie ciało o masie m=2 kg, które zaczyna się poruszać bez tarcia po poziomym torze w ciągu l=4s, jeżeli działa na nigo równoległa do toru siła F=2N? Jaka będzie prędkość końcowa ciała, jeżeli jego prędkość początkowa V₀=0?

1

Odpowiedzi

2009-12-05T16:20:17+01:00
Fw=2 [N]
Fw=ma
a=Fw/m= 1 [m/s²]

V=at=4 [m/s]