Pewna grupa osób udała się do kina: x osób kupiło ulgowe bilety po 10 zł, a pozostałych y osób - bilety normalne po 14 zł. Ile średnio kosztował bilet dla jednej osoby?

Wyrażenie 3a³(2a²b⁵)²/18(a²b)⁴ * b⁵ dla a = 3 i b = 999 ma wartość równą?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T00:18:13+01:00
1]średnia cena bilety=(10x+14y):(x+y),,przy czym x=ilosc biletów po 10zł , y po 14zł,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, zad.2]= w liczniku:3a³×4a⁴b¹⁰, w mianowniku:18a⁸b⁴×b⁵= w liczniku:12a⁷b¹⁰, w mianowniku:18a⁸b⁹=⅔a⁻¹b¹=⅔×⅓×999=222