Zadanie 3. W naczyniu o objętości V=1m3 znajdują się dwa mole tlenu. Obliczyć: 1) ciśnienie p jakie
wywiera gaz na ścianki naczynia w temperaturze t=60oC, 2) jaką średnią prędkość kwadratową posiadają
cząsteczki tlenu w tej temperaturze?

1

Odpowiedzi

2009-12-06T14:44:03+01:00
Odp.:
1)
nRt
p=-------=5537Pa
V


2)
3kT m2
v-2=--------=25,95*10(małe4)-----
mno s2