Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-06-08T18:11:35+02:00
Ep = Ek
mgh = mv²/2
v = √2gh
v1 = √2*10*5 = √100 = 10 m/s

v1 + v2 = v
v = 10 + 5 =15m/s