Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T16:53:58+01:00
1. przywilej koszycki dawał szlachcie znaczne uprawnienia min. zwalniał ze wszelkich podatków , z wyjątkiem poradlnego , dawał prawo do wynagrodzenia za służbę wojskową poza granicami państwa , zobowiązywał króla do wykupu szlachcica wziętego do niewoli podczas wypraw zagranicznych , gwarantował obsadzenie urzędów ziemskich miejscową szlachtą.Przywilej koszycki pozbawiał króla prawa nakładania podatków bez zgody ogółu szlachty.
3. przyjecie przez litwę chrześcijaństwa
poślubienie Jadwigii przez Jagiełłę
objęcie tronu przez Jagiełłę
odzyskanie utraconych ziem przez Polskę
właczenie Litwy do Polski ( niespełniony warunek)
9 3 9