Odpowiedzi

2009-12-05T16:58:05+01:00
Dane:
t = 4s
g = 10m/s²

Szukane:
h = ?
v = ?

Wzór:
h = gt²/2 [m/s² × s² = m]
Ek = Ep
mv²/2 = mgh
v² = 2gh
v = √2gh[√m/s² × m = m/s]

Rozwiązanie:
h = 10×16/2
h = 80m
v = √2×10×80
v = √1600
v = 40m/s

Odpowiedź:
Ciało wzniosło się na wysokość 80m, jego prędkość początkowa to 40m/s.

2009-12-05T16:59:19+01:00
4s=t₁+t₂
czas potrzebny do wzloty jest taki sam jak czas spadania więc:
t=2s
v= vpocz. - g×t
za prędkość wstawiamy zero, ponieważ taką prękość ma w najwyższym punkcie
0= vpocz. - g×t przenosimy prędkość na drugą strone
vpocz. = g×t = 10×2= 20 m/s
hmax= (vpocz)² / 2g
hmax= 400/20= 20 m

czyżby klasa mat-fiz ? dokladnie to samo teraz przerabiamy xD