Odpowiedzi

2009-06-08T19:16:29+02:00
Obejmując tron po ojcu w 1333r. Kazierz władał państwem polskim składającym sie tylko z dwóch, za to najważniejszych dzielnic Polski: Małopolski i Wielkopolski, połączonych ziemią sieradzko- łęczycką. Potem Krzyżacy zwrócili polsce wszystkie zgrabione ziemie łącznie z Pomorzem Gdańskim., jednak w 1343 Kazimież zrekł sie na rzecz zakonu Pomorza Gdań skiego i ziemi chełmińskiej, a w zamian odzyskał utracone Kujawy i ziemię dobrzyńska. Począwszy od 1340r. władca Polski rozpoczą przyłączanie do swojego państwa Rusi halicko- włodzimierskiej,Wołynia i Podola. Te nabytki terytorialne nie tylko dwukrotnie powiększyły obszar Polski, ale uopżliwiły również włączenie sie do zyskwnego handlu wschodniego, na którym gromadziły sie przyłączone do Polskimiasta, z Lwowem na czele:P