Odpowiedzi

2009-12-05T17:09:44+01:00
Obliczamy, ile moli stanowi 15 g Ca(OH)2.

Masa 1 mola Ca(OH)2 wynosi: 40 g + 2 * 16 g + 2 * 1 g = 74 g

1 mol Ca(OH)2---------------------------74 g Ca(OH)2
x(moli Ca(OH)2)-------------------------15 g Ca(OH)2

x ≈ 0,2 mola Ca(OH)2

Stężenie 4 mole / dm3 znaczy, że 4 mole substancji zawiera się w 1 dm3 roztworu.

Policzymy, w jakiej objętości będzie 0,2 mole Ca(OH)2:

4 mole Ca(OH)2-----------------------------1 dm3 roztworu
0,2 mole Ca(OH)2---------------------------x (dm3 roztworu)

x = 0,05 dm3 = 50 cm3

Ps. Zadanie nie jest moim zdaniem dobrze sformułowane. Objętość roztworu zmienia się po dodaniu Ca(OH)2, a nie mieliśmy podanej gęstości.

Pozdro))