1.Jakie gałęzie przemysłu najlepiej rozwineły się w australii?
2.Związek Australijski, mimo swego położenia, jest zaliczany do krajów "bogatej Północy". Podaj 3 cechy, które umozliwiaja włączanie tego państwa do krajów wysoko rozwiniętych.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T17:04:46+01:00
1) W Australii rozwinęły się następujące gałęzie przemysłu:
• Włókienniczy
• Farmaceutyczny
• Elektroniczny
• Hutniczy
• Samochodowy
• Spożywczy

2) Związek Australijski, mimo swego położenia, jest zaliczany do krajów "bogatej Północy". Świadczą o tym:
 Wysoki poziom życia mieszkańców Australii
 Dużo dobrze wykształconych ludzi
 Australia może eksportować produkty
 Duża wydajność, a mały nakład pracy
 Rozwinięta wysoko technika elektryczna

30 4 30