Trzy z podanych zdań zawierają błędy językowe. Odszukaj je, zaznacz i popraw:
*Pokrycia mebli kłóciły się z zasłonami okien.
*Na wykładzie profesor długo mówił o tolerancjach religijnych.
*Nauczyciel był toleranyjny wobec poglądów swoich uczniów.
*Uczeń uzyskał akceptację rodziców na wyjazd za granicę.
*Na podstawie przeczytanych tekstów napisał rozprawkę o tolerancji.

1

Odpowiedzi

2009-12-05T16:59:41+01:00
Pokrycia sie gryzły
o tolerancji religijnej
tolerancyjny
uczen otrzymał