Przetłumaczcie mi ten tekst na angielski (poprawniee!)

Waham się pomiędzy życiem, a śmiercią.
Waham się pomiędzy "tak" lub "nie".
Nie wiem, co mam robić.
Zamknięta w pułapce idiotyzmu,
poszukuję spokoju.
Córka wojny i pokoju.
Córka nienawiści i miłości.
Święta na przedmieściach.
To ja. Nadchodzę.

2

Odpowiedzi

2009-12-05T16:59:54+01:00
I hesitate between life and death.
I hesitate between "yes" or "no."
I do not know what to do.
Closed trapped idiocy,
looking for peace.
Daughter of war and peace.
Daughter of hate and love.
Christmas in the suburbs.
It's me. Coming.

Na bank poprawnie:D
2009-12-05T17:08:46+01:00
I hesitate between life and death.
I hesitate between "yes" or "now".
I don't know what to do.
Closed in the trap of the idiocy, I'm looking for the peace.
Daughter of the war and the peace.
Daughter of hate and loves.
Christmas on suburb.
It's me. I'm coming.

Trochę inaczej bym przetłumaczyła zdanie: Zamknięta w pułapce idiotyzmu, poszukuję spokoju. Bo trapped znaczy złapany w pułapkę i trochę zdanie sens traci wtedy...