Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T17:24:41+01:00
Podział komórki

- kariokineza (mitoza,mejoza)
-cytokineza (podział cytoplazmy i innych skł.)

Mejoza -znaczenie genetyczne
1 1 1
2009-12-05T17:47:56+01:00
Metafaza - jedna z faz podziału komórki. Występuje zarówno w mitozie jak i w mejozieMejoza, skrót: R! (R - od redukcji) - proces podziału komórki występujący u organizmów rozmnażających się płciowo. Polega na takich podziałach jądra komórki diploidalnej, że w rezultacie powstają 4 komórki haploidalne. Pierwszy podział mejotyczny nazywany jest podziałem redukcyjnym, a drugi zaś podziałem ekwatorialnym. Skrótowo piszemy: mejoza I i mejoza II....
[click for more], przy czym w tym drugim podziale występuje aż dwukrotnie i oznaczana jest mianem "metafaza I" (podczas mejozy I) i "metafaza II" (podczas mejozy II). Ogólnie mówiąc w metafazie dochodzi do uformowania wrzeciona podziałowego, zaniku otoczki jądrowej i ustawienia chromosomówChromosom - interfazowa postać chromatyny. Forma organizacji materiału genetycznego wewnątrz komórki. Wystepują one w formie mikroskopijnej struktury wewnątrz przechowująca informacje genetyczne w postaci genów. U organizmów prokariotycznych materiał genetyczny zgromadzony jest w postaci pojedynczej, kolistej, nieosłoniętej cząsteczki DNA, natomiast u organizmów eukariotycznych (eukarionty, eukarioty) jest on podzielony na kilka (lub więcej) liniowych cząsteczek, zbudowanych z kompleksu DNA ...
kompleks złożony z czterech chromatyd pochodzących z dwóch chromosomów homologicznych. Kompleks dwóch chromosomów homologicznych bywa też nazywany biwalentem. Powstaje w wyniku koniugacji, czyli przylegania chromosomów homologicznych, z których jeden pochodzi od ojca, a drugi od matki....

1 1 1