Odpowiedź na poniższe zadania. Wyjaśnij poniższe pojęcia:
1.Skarby wielkopolskiej ziemi.
*pojęcia: archeologia, cmentarzysko,kurhan,grodzisko,baptysterium,odkrywane przedmioty przez archeologów(od tego zdania nie ma już pojęć tylko trzeba napisać co?),najbardziej znane miejsca odkryć archeologicznych w Wielkopolsce: Biskupin,Ostrów Lednicki.Giecz,Ląd,Łęki Małe, Łekno, Gniezno, Poznań

2.
*pojęcie muzeum,zadania muzeum,rodzaje muzeów. Muzeum Archeologiczne w Poznaniu(podać przykłady odkryć)

3. WIELKOPOLSKI Park Narodowy.
*historia parku narodowego,drzewa najczęściej spotykane w parku, pojęcia: rezerwat,drzewa pomnikowe,głazy narzutowe
To jest pilne i proszę o wypowiedzi własnymi słowami(na konkurs potrzebne)

Tylko nie z internetu!!!!!

Z góry dziękuje:)!!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T18:09:42+01:00
1. Archeologia - nauka, która bada dzieje ludzkości na podstawie znalezisk odkrywanych podczas prac wykopaliskowych. Znaleziska te są źródłami historycznymi.

Cmentarzysko - miejsce w którym kiedyś chowano zmarłych.

Kurhan - 1.stożkowy nasyp ziemny kryjący jeden lub więcej grobów, wznoszony od neolitu do wczesnego średniowiecza. 2.kopiec usypany na pamiątkę wydarzenia lub na czyjąś cześć.

Grodzisko - pozostałość po grodzie lub osadzie.

Baptysterium - 1.(architektura) budynek, w którym odprawiano obrzęd chrztu, zwykle w pobliżu kościoła, wznoszony w IV-XIII w., też część kościoła.
2.naczynie na wodę chrzcielną, chrzcielnica.

odkrywane przedmioty przez archeologów
Cennym znaleziskiem są monety, miecze z brązu, monety, ozdoby noszone przez kobiety i mężczyzn, części narzędzi rolniczych, warsztatów i strzępy tkanin, ceramika (najczęściej odkrywane znalezisko).

2. Muzeum - instytucja powołana do ochrony zabytków by zachować je dla przyszłych pokoleń.

Zadania muzeum:
- konserwacja zabytków
- organizacja wystaw
- gromadzenie i przechowywanie zabytków

niestety więcej poleceń nie umiem napisać;) polecam się na przyszłość. :)


7 4 7