Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T17:19:32+01:00
Przyczynie wojen, które Rzeczpospolita toczyła w !7 wieku z turcja

PRZYCZYNY I WOJNY

- Polscy magnaci wtrącali się w sprawy Mołdawii i Wołoszczyzny, które były tureckimi lennami.
- Kozacy najeżdżali na Turcję, zaś Tatarzy na Rzeczpospolitą.

PRZYCZYNY II WOJNY

Władcą Polski jest Michał Korybut Wiśniowiecki.
Władcą Turcji jest sułtan Mehmed IV.

- Uznanie zwierzchnictwa lennego Turcji przez Piotra Doroszenkę.

PRZYCZYNY III WOJNY

- Postanowienia pokojowe w Buczaczu wywołały ostrą reakcję szlachty i Jana Sobieskiego, który zaczął dążyć do kolejnych działań wojennych.

Z KOZAKAMI
Kozacy to lud zamieszkujący południowo-wschodnie kresy Rzeczypospolitej, Ukrainę. Zajmowali się hodowlą, kupiectwem, ale przede wszystkim utrzymywali się z najazdów na Turcję, co zresztą doprowadziło do wojny z naszymi sąsiadami.
PRZYCZYNY POWSTANIA CHMIELNICKIEGO (1648-1654 r.)tj wojny z kozakami

- Władysław IV, król Polski, planując wyprawę przeciwko Turcji, obiecał Kozakom utworzenie ich autonomicznego terytorium.
- Niestety, sprzeciwił się temu Sejm Rzeczypospolitej, co wywołało niezadowolenie wśród Kozaków.
- Sytuację wykorzystał dowódca wojska zaporoskiego, Bohdan Chmielnicki, inicjując powstanie.2009-12-05T17:22:49+01:00