Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T17:21:09+01:00
Reakcje spalania całkowitego:
2C2H6 + 7O2 --> 4CO2 + 6H2O
C3H8 + 5O2 --> 3CO2 + 4H2O
2C4H10 + 13O2 --> 8CO2 + 10H2O
C5H12 + 8O2 --> 5CO2 + 6H2O
2C6H14 + 19 O2 --> 12CO2 + 14H2O
C7H16 + 11O2 --> 7CO2 + 8H2O
2C8H18 + 25 O2 ---> 16CO2 + 18H2O
C9H20 + 14O2 --> 9CO2 + 10H20
2C10H22 + 31O2 --> 20CO2 + 22H2O


2C2H6 + 5O2 --> 4CO + 6H2O
2C3H8 + 7O2 --> 6CO + 8H2O
2C4H10 + 902 --> 8CO + 10H2O
2C5H12 + 11O2 --> 10CO + 12H2O
2C6H14 + 13O2 --> 12CO + 14H2O
2C7H16 + 15O2 --> 14CO + 16H2O
2C8H18 + 17O2 --> 16CO + 18H2O
2C9H20 + 19O2 --> 18CO + 20H2O
2C10H22 + 21O2 --> 20CO + 22H2O
To są reakcje półspalania2C2H6 + 3O2 --> 4C + 6H2O
C3H8 + 2O2 --> 3C + 4H2O
2C4H10 + 5O2 --> 8C + 10 H2O
C5H12 + 3O2 --> 5 C + 6H2O
C6H14 + 7O2 --> 12C + 14H20
C7H16 + 4O2 --> 7C + 8H2O
2C8H18 + 9O2 -->16 C + 18H2O
C9H20 + 5O2 --> 9C + 10H2O
2C1OH22 + 11O2 --> 20 C + 22H2O
A to spalanie niecałkowite