U świnek morskich czarna sierść (W) dominuje nad białą (w), krótka sierść (L) dominuje nad długą. Geny W i L dziedziczą się zgodnie z II prawem Mendla. Krzyżowano homozygoty czarne i o długiej sierści z homozygotami o białej i krótkiej sierści.
Przedstaw genotypy rodziców, pokolenie F1, genotypy oraz fenotypy potomstwa krzyżówki pomiędzy osobnikami pokolenia F1a osobnikiem z długą i białą sierścią.

1

Odpowiedzi

2009-12-06T14:32:31+01:00
W- allel warunkujący czarny kolor sierści
w- allel warunkujący biały kolor sierści
L- allel warunkujący sieść krótką
l - allel warunkujący sieść długą

P. WWll x wwLL
g. Wl ; wL
F1. WwLl

P. WwLl x wwll (osobnik z pokolenia F1 z osobnikiem o sierści białej długiej)
g. WL, Wl, wL, wl ; wl
F1. WwLl, Wwll, wwLl, wwll
stosunek genotypowy : 1:1:1:1
stosunek fenotypowy: 1: 1: 1: 1

4 4 4