Cena pewnego towaru wynosi 1000 zł. Sprzedawca ma zamiar zmieniac co tydzień tę cenę. Zapisz wzór, który pozwala obliczac, jaka będzie cena towaru po n tygodnaich, jeśli co tydzień sprzedawca:
a/. będzie powiększac cenę o 10% początkowej ceny
b/. będzie zmniejszac cenę o 10% początkowej ceny
c/. będzie zwiększac cenę o 2%
d/. będzie zmniejszac cenę o 2%

1

Odpowiedzi

2009-06-09T18:11:30+02:00
C=1000zł - cena początkowa
x= ? cena końcowa
po n tygodnaich (czyli po 1 tygodniu będzie pierwsza podwyżka), jeśli co tydzień sprzedawca:

a/. będzie powiększac cenę o 10% początkowej ceny
x=c+0,1*c*n jest to ciąg arytmetyczny r=0,1*c
x=c(1+0,1*n)

b/. będzie zmniejszac cenę o 10% początkowej ceny
x=c-0,1*c*n jest to ciąg arytmetyczny r=-0,1*c
x=c(1-0,1*n)

c/. będzie zwiększac cenę o 2%
x=c(1+0,02)^n jest to ciąg geometryczny rosnący z iloczynem q=1,02
x=c*1,02^n (^n = do potęgi n)

d/. będzie zmniejszac cenę o 2%
x=c(1-0,02)^n jest to ciąg geometryczny malejący z iloczynem q=0,98
x=c*0,98^n