Odpowiedzi

2009-12-05T17:40:45+01:00
Sekta religijna: TOWARZYSTWO ŚWIADOMOŚCI KRYSZNY(Hare Kryszna) nawiązują do kultury hinduskiej. Podstawową formą kultu jest medytacja i modlitwa do wizerunku Kryszny oraz gra na orientalnych instrumentach. Wyznawcy Kryszny odrzucają współczesną cywilizację, głosząc kult przyrody. Wyznawcy Kryszny propagują pokój i poszanowanie dla każdej żywej istoty, dlatego w większości są wegetarianami. Przeciwstawiają się wszelkim przejawom agresji i dążą do duchowej samorealizacji. Zewnętrzną oznaką przynależności do ruchu są hinduskie stroje, a w wypadku mężczyzn- ogolone głowy.
1 2 1
Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T17:51:43+01:00
Sekt NIEBO-Prowadzi brutalny prozelityzm (wygrażanie, szantaż, manipulacja,Sekty stanowią grupy o charakterze wspólnot.Niebo-Jest to tajemnicza sekta, której siedzibą jest mała podlubartowska wieś w Majdanie Kozłowieckim.Sekta ta odwołuje się do związków opartych na pokrewieństwie, przyjaźni, miłości, wspólnocie materialnej i niejednokrotnie seksualnej, mając zarazem genezę nie w dziedzictwie kulturowym, tradycji, lecz w opartym na dobrowolnym wyborze akcesie.Żyjący w komunie członkowie sekty są niewolniczo podporządkowani Kacmajorowi, który ponadto przydziela im nowe imiona i łączy w pary w których się mnożą.Chce być alternatywą dla tradycyjnych, powszechnie szanowanych stylów życia sekta, proponując nowe środki wyrażania swojej osobowości, poglądów, tworząc własny język, ideologię i wybierając obiekt sprzeciwu.Jako sekty stanowi formę aktywności obywateli i jest możliwa przede wszystkim w postaci kościołów lub innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń bądź innych osób prawnych.
2 4 2