Odpowiedzi

2009-12-07T17:45:32+01:00
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW I WÓD-zespół osadników i urządzeń służących do oczyszczania ścieków i wód domowych lub przemysłowych z zanieczyszczeń fizycznych,chemicznych i biologicznych;ze względu na zasięg działania rozróżnia się oczyszczalnie ścieków i wód :
--miejskie [obsługujące całe miasto lub jego część]
--grupowe [obsługujące dwa lub kilka osiedli]
--lokalne [działające dla potrzeb jednej lub kilku nieruchomości,zakładu przemysłowego,itp.
Różne metody oczyszczania:
--mechaniczne-z wykorzystaniem sedymentacji,cedzenia,rozdrabniania,flotacji,itp.
--fizyko-chemiczne-obejmujące m.in.koagulację,utlenianie,redukcję,zobojętnianie,sorpację,elektrolizę.
--biologiczne-polegające na wykorzystaniu działalności mikroorganizmów w warunkach naturalnych np:filtry gruntowe,stawy itp. lub sztucznych np:zbiorniki z osadem czynnym,złoża biologiczne itp.

Chyba to wystarczy,mam nadzieję,że tak.POZDRO....