Odpowiedzi

2009-12-05T17:57:43+01:00
1.
minimalna prędkość wymagana do poruszania się po orbicie względem drugiego ciała niebieskiego.
G-stała grawitacyjna
M-masa ciała niebieskiego
m-masa rozpędzanego ciała
R-promień ciała niebieskiego

mv² / R = GMm / R²
v² = GM / R
v₁ = √ GM / R

2.
minimalna prędkość wymagana do opuszczenia ciała niebieskiego i poruszania się ruchem swobodnym

v₂ = √ 2GM / R = √2v₁