ZAD. 1
Obwód prostokąta wynosi 16 cm, a stosunek długości jego boków 7 : 9.
Obicz długości boków tego prostokąta. (+obliczenia)
____________________________________________________________________

ZAD. 2
Stosunek masy piłki pingpongowej do masy piłki tenisowej wynosi 1 : 26.
Suma mas tych piłek wynosi 0,0675 kg. Wyraź masy piłek w gramach. (+obliczenia)

1

Odpowiedzi

2009-06-09T14:05:00+02:00
Ad. 1.

Ob = 16 cm
a = 7x
b = 9x

Ob= 2a +2b
16= 2* 7x + 2 *9x
16 = 14x + 18x
16 = 32x / : 32
x= ½

a= 7x = 7*½ =3,5
b = 9x = 9*½=4,5
1 5 1