Proszę o rozwiazanie tych 5 zadań!

Przeczytaj podany fragment Króla Edypa Sofoklesa, a następnie wykonaj polecenie i odpowiedz na pytania.

Sofokles
Król Edyp (fragment)
Chór
O śmiertelnych pokolenie!
Życie wasze, to cień cienia.
Bo któryż człowiek więcej tu szczęścia zażyje
Nad to, co w sennych rojeniach uwije,
Aby potem z biegiem zdarzeń
Po snu chwili runąć z marzeń.
Los ten, co ciebie, Edypie, spotyka
Jest mi jakby głosem żywym,
Bym żadnego śmiertelnika
Nie zwał już szczęśliwym.
Twe cięciwy miotły strzały
Gdzieś daleko za granice
Zwykłych szczęść i chwały.
Wróżą zmogłeś ty dziewicę,
Ostrzem zbrojną szponów.
Żeś nam stanął jako wieża
Obronna od zgonów,
Uczcił w tobie lud rycerza
I wywższył cię ku niebom,
Byś królem był Tebom.
A dziś kogo większa moc
Klęsk i złego gnębi?
Edypa głowo wysławiona,
Jednej starczyło przystanie
Na syna, ojca kochanie
I jednego łona.
Jakoż cię mogły znosić do tej pory
W milczeniu ojca ugory?
Czas wszechwidny, ten odsłoni
Winy twojej brud,
Ślub nieślubny zemsta zgoni
Płodzących i płód.
O, niechajbyś się Laiosa dziecię
Nigdy nie był zjawił,
Nie byłbym teraz rozpaczą, co miecie
Jęki, serc krwawił
Tyżeś to kiedyś roztworzył me oczy
I dziś ty grążysz mnie w mroczt.


Zad1
Nazwij tę część tragedi antycznej, w której występuje chór.
Zad2
Jaką role odgrywał chór w dramacie antycznym?
Zad3
Określ formę podanej wypowiedzi chóru.
Zad4
Do kogo w pierwszym wersie zwraca się chór? Jak nazywamy taki środek stylistyczny?
Zad5
Jakie uczucia wyraża chór w podanym fragmencie?2

Odpowiedzi

2009-12-05T18:08:48+01:00
Ad.1.
Stasimon
Ad.2.
chór występował na orchestrze, komentował, dopowiadał, śpiewał i tańczył
9 2 9
2009-12-05T18:19:31+01:00
Zad1 stasimon
zad 2 chór opowiadal co sie dzieje sie na scenie byl Narratorem opoiwadal losy bohaterów
zad 3 Monolog
zad 4 Apostrof Marnosc ludzkiego zycia czyli do ludzi
zad 5 Trwoga i litosc

11 3 11