HEELP!!! MOŻE KTOŚ JEST DOBRY Z GEOGRAFI I POMOŻE (dobra zrobi) ZADANIE Z GEOGRAFI

1.Odszukaj na mapie świata w atlasie wymienione miasta .Odczytaj wartości przechodzących przez nie równoleżników i określ ich szrokość geograficzną.
PRZYKŁAD:
Warszawa leży na 52 stopni szerokości geograficznej północnej (40 stopni)

LONDYN
PEKIN
SYDNEY
BUENOS AIRES
RIO DE JANEIRO
MEKSYK
ANKARA
SANKT PETERSBURG
HELSINKI
DAKKA
FILADELFIA

2.a)Wyjaśnij o czym mówi zapis ułamka jedna dziesiąta
b)Spośród dwóch ułamków jedna dziesiąta i jedna dwudziesta wskaż większy z nich. Wyjaśnij dlaczego dany ułamek jest większy.

3. Skala mapy wyraża matematyczny stosunek dwóch odległości- w terenie i na mapie. Uzupełnij poniższy zapis

skala mapy = ............................
__________________________
.............................

4.Uzasadnij że rysunek poziomicowy najpełniej przedstawia cechy rzeźby terenu na danym opszarze.


BĘDĘ BARDZO WDZIĘCZNA POZDARWIAM :****************

1

Odpowiedzi

2009-12-05T19:01:06+01:00
LONDYN
51° 30' N
00° 07' W
PEKIN
39° 55' N
116° 23' E
SYDNEY
33° 52' S
151° 12' E
BUENOS AIRES
34° 35' S
58° 55' W
RIO DE JANEIRO
22° 54' 30 '' S
43° 11' 47'' W
SANKT PETERSBURG
59° 56' N
30° 16' E
ANKARA
39° 56' 38 '' N
32° 51' 22'' E


HELSINKI
60° 10' N
24° 56' E
DAKKA
23° 44' N
90° 23' E
FILADELFIA
39° 57' 11 '' N
75° 9' 48'' W

7 2 7