Odpowiedzi

2009-12-05T17:58:39+01:00
Struktury rynkowe, rynkowe struktury, formy (modele) rynków pojedynczych produktów lub pokrewnych ich grup, kształtujące się w wyniku walki konkurencyjnej lub umowy producentów. Wyróżnia się cztery modele struktur rynkowych: czystą (doskonałą, wolną) konkurencję, konkurencję monopolistyczną, oligopol i monopol pełny. Różnią się one między sobą liczbą producentów występujących na danym rynku, sposobem kształtowania cen, charakterem produktów będących przedmiotem obrotu, formami konkurencji między producentami oraz stopniem swobody wejścia na rynek nowych producentów.
2 3 2
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T18:04:25+01:00
Strukturę rynkową tworzą: gospodarka rynkowa, gospodarka centralnie planowana, gospodarka mieszana. W sferze usług metody produkcji raczej nie tworzą przesłanek dla działalności na wielką skalę, więc ta dziedzina charakteryzuje się dużą liczbą względnie małych przedsiębiorstw. Mogą one, przez różnicowanie produktów lub usług, osiągnąć wpływ na decyzje nabywców i ustalać ceny na nieco wyższym poziomie.Charakterystyka np.cechy rynku turystycznego,rynek turystyczny występuje nie tylko w miejscu czasowego pobytu turystów, ale także w miejscu stałego zamieszkania przed wyjazdem oraz po powrocie z podróży. Struktury rynkowej polega na ustalaniu, jakie dobra i usługi należy wyprodukować i jak będą one wytwarzane i kto je otrzyma. Doskonała konkurencja,czysty monopol,konkurencja monopolistyczna,oligopol.
1 5 1