1.jakie zadania stawiane sa przed historia jako nauka ?
2.jak dzielimy czas w historii czyli periodyzacja dziejow i chrologia
3. co to jest era ?
4. jakie znasz epoki historyczne ? okresl ich symboliczne cenzury czasowe
5. wymień epoki wyróżniane w prechistorii? w jakim przedziele czsowym one trwały ?
6.czym zajmuje sie historiografia ? jakie znasz nauki pomocnicze historii
7. naczym polegała rewolucja neolityczna ?
8.jak dzielimy zródła historyczne ?
9. wymień przykłady zródeł pisanych .
10. wymien przyklady zrodeł materialnych
11.co nazywamy cywilizacja ? wymien jej elementy duchowe i materialne
12. co to jest miasto
13. jakie skutki pociaga za soba trwałosc zjawiska miasta w cywiliazji ludzkiej ?
14 czym jest panstwo ?
15 jakie usrtoj nazywamy monarchia ?

1

Odpowiedzi

2009-12-05T22:26:05+01:00
2. -epoka kamienia łupanego (paleolit)
- epoka kamienia gładzonego (neolit)
-epoka brązu
- epoka żelaza

Ps. nie wiem czy to o to chodzi.. ;/

3. Era- to okres w dziejach historii zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem.

7. Kolejną epokę zapoczątkowało przełomowe odkrycie nowego sposobu wytwarzania kamiennych narzędzi. Dotąd wykonywano je poprzez uderzanie i obłupywanie, ale okazało się, że gładzenie kamienia o kamień daje lepsze rezultaty. Dzięki tej metodzie narzędzia były bardziej wytrzymałe i wygodniejsze w użyciu. Ze względu na wykorzystywany surowiec oraz technikę jego obróbki okres ten nazwano epoką kamienia gładzonego, czyli NEOLITEM.

8. źródła historyczne dzielimy na :
MATERIALNE i NIEMATERIALNE
(np.budowle, narzędzia) (np. przekazy ustne,legendy,opowieści)

materialne z kolei dzielimy na:
PISANE i NIEPISANE
(np.dokumenty,listy) (np.narzędzia,naczynia,broń,budowle)

9. przykłady źródeł pisanych podałam powyżej :)
10. przykłady źródeł materialnych też podałam powyżej :)
11. cywilizacja - poziom rozwoju osiągnięty przez dane społeczeństwo.
12. nie wiem jak to określić ;)
13. nie wiem...
14. nie wiem...
15.monarchia - forma rządów, w której władza spoczywa w reku monarchy, sprawującego ją dożywotnio; w historii przyjmowała różne formy:monarchia absolutna - monarchia,w której władza należy niepodzielnie do rządzącego; monarchia konstytucyjna - monarcha dzieli władzę z organem przedstawicielskim; monarchia parlamentarna - monarcha pełni funkcje reprezentacyjne, a parlament wydaje ustawy i wybiera rząd; monarchia stanowa - władza monarchy ograniczona jest na rzecz stanów:szlacheckiego, mieszczańskiego lub duchownego.
Wielkie dzienki bardzo pomoglo i dostalem celujacy