Odpowiedzi

2009-12-05T20:12:01+01:00
Chodzi o zad 443, tak.?

a) y= 3-4x m = (0, -2)

y= -4x + 3

a1= -4 | a2 = -1/a2 = 1/4

y= 1/4 x +b
-2 = 1/4 * 0 + b
b = -2

y= 1/4 x -2

b) x= 12 m = (-3, 5)

y= x + b
y= 12 + b

a1 = 12 | a2 = -1/12

y= -1/12 x + b
5 = -1/12 * - 3 + b
5 = 3/12 +b
5 = 1/4 + b
b = 5 - 1/4
b = 4, 3/4 = 4, 75

y = -1/12 x + 4,75


c) 3x - 4y = 0 m = ( -9 , 0 )

-4y = -3x / : (- 4)
y = - 3/4 x

a1 = -3/4 | a2 = 4/3

y = 4/3 x + b
0 = 4/3 * (-9) + b
0 = -36/ 3 + b
0 = -12 + b
-b = -12 ? * (-1)
b = 12

y = 4/3 x + 12

d) 6x + 3y = 11 m = ( -4, 5)
3y = -6x + 11 / : 3
y = -2x + 11/3

a1 = -2 | a2 = 1/2

y = 1/2 x + b
5 = 1/2 * (-4) + b
5 = - 2 + b
5 + 2 = b
b = 7

y = 1/2 x + 7
Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T20:32:12+01:00
Zad.442
y=ax+b
kazda prosta równoległa ma zawsze wspólczynnik a taki sam
a)y=-1/3x+6
a=-1/3
y=-1/3x+b podtawiam punkt (6,0)
0=-1/3*6+b
b=2
y=-1/3x+2
b)y=-22
a=0
y=ax+b
y=b podtawiam punkt (-3,10)
b=10
y=10
c)7x-3y+8=0
-3y=-7x-8
y=7/3x+8/3
a=7/3
y=7/3x+b podstawiam punkt (0,-5)
-5=7/3*0+b
b=-5
y=7/3x-5
d)-3x+2y-1=0
2y=3x+1
y=3/2x+1/2
a=3/2
y=3/2x+b podstawiam punkt (-4,3)
3=3/2*(-4)+b
b=3+6=8
y=3/2x+8

Zad.443
y=mx+b
kazda prosta prostopadła ma zawsze wspólczynnik
odwrotny i ze zmienionym znakiem a*m=-1
a)y=3-4x
a=-4 →m=1/4
y=1/4x+b podstawiam punkt (0,-2)
-2=1/4*0+b
b=-2
y=1/4x-2
b)x=12 to prostopadła y=5
c)3x-4y=0
3x=4y
y=3/4x
a=3/4 →m=-4/3
y=-4/3x+b podstawiam punkt (-9,0)
0=-4/3*(-9)+b
b=-12
y=-4/3x-12
d)6x+3y=11
3y=-6x+11
y=-2x+11/3
a=-2 →m=1/2
y=1/2x+b podstawiam punkt (-4,-5)
-5=1/2(-4)+b
b=-3
y=1/2x-3
Zad.445
musi byc a*m=-1
a)a=2 , m=-2
2*(-2)=-1 nie prawda więc nie sa prostopadłe
b)a=1/4 , m=-4
1/4*(-4)=-1 prawda wiec sa prostopadłe
c)a=-√2, m=√2/2
-√2*√2/2=-1 nie prawda wiec nie sa prostopadle
d)2x+6y+5=0
+6y=-2x-5
y=-2/6x-5/6=-1/3x-5/6
a=-1/3, m=3
-1/3*3=-1 prawda wiec sa prostopadle
e)x-y+2=0
y=x+2
a=1,
-x+y-10=0
y=x+10
m=1
1*1=-1 nie prawda wiec nie sa prostopadle
f)7x-5y+9=0
-5y=-7x-9
y=7/5x+9/5
a=7/5
-5x+7y-3=0
7y=5x+3
y=5/7x+3/7
m=5/7
7/5*5/7=-1 nie prawda wiec nie sa prostopadle
1 1 1
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T21:39:55+01:00
A)
y=3-4xm=(0,-2)
y=-4x+3
a1=-4|a2=-1/a2=1/4
y=1/4x+b
-2=1/4*0+b
b=-2
y=1/4x-2

b)
x=12m=(-3,5)
y=x+b
y=12+b
a1=12|a2=-1/12
y=-1/12x+b
5=-1/12*-3+b
5=3/12+b
5=1/4+b
b=5-1/4
b=4,3/4=4,75
y=-1/12x+4,75

c)
3x-4y=0m=(-9,0)
-4y=-3x/:(-4)
y=-3/4x
a1=-3/4|a2=4/3
y=4/3x+b
0=4/3*(-9)+b
0=-36/3+b
0=-12+b
-b=-12?*(-1)
b=12
y=4/3x+12

d)6x+3y=11m=(-4,5)
3y=-6x+11/:3
y=-2x+11/3
a1=-2|a2=1/2
y=1/2x+b
5=1/2*(-4)+b
5=-2+b
5+2=b
b=7
y=1/2x+7

chyba dobrze ;]