Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-12-05T18:25:49+01:00
Grecja z pewnością jest kolebką cywilizacji europejskiej. Dla najważniejszych osiągnięc Greków w różnych dziedzinach życia była nauka.Początki tak uprawianej nauki sięgają VI w. p.n.e., kiedy to działali pierwsi filozofowie greccy. Przez wiele lat rozwijały się tu obok siebie język, kultura, sztuka, architektura, filozofia i demokracja.Greccy artyści jako pierwsi uczynili człowieka i jego sprawy centrum swoich zainteresowań.
W dziedzinie geografii i historii duże zasługi położyli logografowie jońscy, uczeni opisujący odległe obszary świata.Już Demokryt z Abdery odkrył, że świat zbudowany jest z atomów.Innym greckim uczonym był Archimedes, to on był twórcą prawa pozwalającego obliczyć objętość przedmiotu poprzez zanurzenie go w wodzie.Ojcem historii był Herodot.Największy wpływ na kulturę Greków miała sztuka minojska. Była to lekka , pełna światła architektura pałacowa, pałac Minosa w Knossos. Swoje IX-tomowe dzieło tworzył na podstawie obserwacji i relacji naocznych świadków. Malarstwo było głównie freskowe, wyrabiano liczne fajansowe figurki .
6 3 6