Odpowiedzi

2009-12-05T18:29:56+01:00
Http://www.google.pl/#hl=pl&source=hp&q=podstawowe+struktury+rynkowe&btnG=Szukaj+w+Google&lr=&aq=f&oq=podstawowe+struktury+rynkowe&fp=5ae2d9c699fb7844

stad trzecie od konca sobie ściąg.. itam jest taka tabelka.. mi się przydala na podstawy ekonomii. ;D

MONOPOL:
Produkowany wyrób nie ma substytutów
Istnieje wyłączność produkcji i sprzedaży
Producent ma doskonałą wiedze o rynku
Ograniczone wejście na rynek
Występuje słabość odbiorców
Niemogących wpłynąć na cenę ustaloną przez producenta
Celem działania jest maksymalizacja zysku
Siła monopolowa to pojęcie przeciwstawne pojęciu konkurencji jest to zdolność firmy do podnoszenia cen swoich wyrobów poprzez zmniejszenia wielkości produkcji
Monopol nie ma jednak pełnej swobody działania, jego produkt napotyka barierę w postaci istniejącego popytu


OLIGOPOL:
wejście na rynek jest utrudnione lub niemożliwe, przedsiębiorstwa oligopolistyczne produkują albo identyczne produkty (np. stal), albo też produkty bardzo zróżnicowane, krzywa popytu jest mało elastyczna, w branży w której MES=20% można spodziewać się oligopolu naturalnego (5 firm), siła monopolowa pojedynczej firmy może wzrosnąć poprzez patenty, licencje, cła, silne zróżnicowanie produktu, zmowy przedsiębiorstw organizują konkurencję, na rynku tym może występować także silna rywalizacja pomiędzy uczestnikami oligopolu- wojna cenowa czyli obniżanie ceny przez kolejne firmy w celu zwiększenia sprzedaży powodujące spadek zysków wszystkich przedsiębiorstw, wyróżnia się dwie formy oligopol zrównoważony i oligopol z dominującym przedsiębiorstwem - cenowym przywódcą. Oligopol zrównoważony - występuje wówczas, gdy wszystkie firmy wytwarzają podobne produkty, a ich udziały rynkowe nie wykazują większych różnic. Wszystkie firmy mają takie same koszty marginalne oraz współzależne ceny. Firma produkuje Qopt i sprzedaje swoje wyroby po cenie maksymalnej do zaakceptowania przez klientów. Cena jest wyższa od ATC1 zatem firma osiąga zyski.
2 5 2