Proszę odpowiedziec na 2 zadania!

Przeczytaj podany fragment Króla Edypa Sofoklesa, a następnie wykonaj polecenie i odpowiedz na pytania.

Sofokles
Król Edyp (fragment)
Chór
O śmiertelnych pokolenie!
Życie wasze, to cień cienia.
Bo któryż człowiek więcej tu szczęścia zażyje
Nad to, co w sennych rojeniach uwije,
Aby potem z biegiem zdarzeń
Po snu chwili runąć z marzeń.
Los ten, co ciebie, Edypie, spotyka
Jest mi jakby głosem żywym,
Bym żadnego śmiertelnika
Nie zwał już szczęśliwym.
Twe cięciwy miotły strzały
Gdzieś daleko za granice
Zwykłych szczęść i chwały.
Wróżą zmogłeś ty dziewicę,
Ostrzem zbrojną szponów.
Żeś nam stanął jako wieża
Obronna od zgonów,
Uczcił w tobie lud rycerza
I wywższył cię ku niebom,
Byś królem był Tebom.
A dziś kogo większa moc
Klęsk i złego gnębi?
Edypa głowo wysławiona,
Jednej starczyło przystanie
Na syna, ojca kochanie
I jednego łona.
Jakoż cię mogły znosić do tej pory
W milczeniu ojca ugory?
Czas wszechwidny, ten odsłoni
Winy twojej brud,
Ślub nieślubny zemsta zgoni
Płodzących i płód.
O, niechajbyś się Laiosa dziecię
Nigdy nie był zjawił,
Nie byłbym teraz rozpaczą, co miecie
Jęki, serc krwawił
Tyżeś to kiedyś roztworzył me oczy
I dziś ty grążysz mnie w mroczy.


Zad1
Jaki wpływ na własne życie miał edyp?
ZAd2
Wyjaśnij, dlaczego los Edypa mógł budzić trwogę w widzach.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-06T14:22:00+01:00
Ad1. Edyp nie miał żadnego wpływu na swoje życie,gdyż krążyło nad nim fatum oraz wszystko toczyło się zgodnie z przeznaczeniem.