Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-12-05T18:51:02+01:00
Rada Ministrów=Rząd
Prezes Rady Ministrów = Premier
Rząd składa się z:
-premiera
-wicepremierów
-ministrów
Premiera desygnuje prezydent sposród partii lub ugrupowania które wygrało wybory parlamentarne. Premier ma 14 dni aby dobrać sobie współpracowników i stworzyć rząd.
Następnie prezydent powołuje członków rządu.
Rząd ma 14 dni działania, który przedstawia premier sejmów w formie expose prosząc o udzielenie dla rządu ustaw zaufania.
Jeżeli sejm udzieli rządowi wotum zaufania to rząd może działać. Jeżeli nie,to rząd musiałby się rozwiązać
Zadania rządu:
-zapewnia wykonanie ustaw
-wydaje rozporządzenia
-chroni interesy skarbu państwa
-uchwala projekt budżetu państwa
-czuwa nad wykonaniem budżetu państwa
-zapewnia bezpieczenstwo wewnetrzne i porzadek publiczny
-zapewnia bezpieczeństwo zewnętrzne państwa
-kieruje obronności kraju
-kieruje stosunkami miedzynarodowymi
-zawiera umowy miedzynarodowe
W terenie administracje rzadowa reprezentuje urzad wojewodzki i wojewoda. Podlegaja policja, straż pozarna, inspekcja sanitarna, a bezposrednio rzadowi podlegaja urzedy skarbowe, celne i morskie, straż graniczna, urzedy lasow, gornicze i wojskowe
Minister Środowiska - Maciej Nowicki
-||- Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski
-||- Zdrowia - Ewa Kopacz
-||- Spraw Wewnętrznych i Administracji - Jerzy Miller
-||- Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Marek Sawicki
-||- Spraw Zagranicznych - Radosław Sikorski
8 4 8
2009-12-05T18:56:35+01:00
Minister Finansów-Leszek Balcerowicz
Karol Lutkowski
Minister Sprawiedliwości-Stanisław Bukowiecki
Minister Polityki Społecznej-Krzysztof Pater
Minister Zdrowia-Wojciech Maksymowicz

Więcej nie wiem.Prosze strona tutaj podani są wszyscy
http://www.zgapa.pl/zgapedia/Ministrowie_w_Polsce.html
5 2 5